Styrelse och kontaktuppgifter

Använd i första hand föreningens e-post adress för att komma i kontakt med oss: seniornetuppsala@gmail.com

 

Styrelse

Birgitta Avholm   076-880 83 92   (Ordförande)
Harley Thomas   070-778 22 83   (Vice ordförande)
Beatrice Johansson   018-888 02 08   (Kassör och klubbadministratör)
Karin Kvist   070-830 15 86   (Sekreterare)
Gunhild Kullenberg   018-24 18 88    (Sekreterare)
Peter Hagman   (Ledamot)
Ingemar Lilja   (Ledamot)