Styrelse och kontaktuppgifter

Använd i första hand föreningens e-post adress för att komma i kontakt med oss: seniornetuppsala@gmail.com


Ordförande:

Birgitta Avholm   076-880 83 92

Vice ordförande:
Harley Thomas   070-778 22 83

Kassör och klubbadministratör:
Beatrice Johansson   018-888 02 08

Sekreterare:
Karin Kvist   070-830 15 86
Gunhild Kullenberg   018-24 18 88

Ledamöter:
Peter Hagman
Ingemar Lilja

 

Våra stadgar: SNU-stadgar