Styrelse och kontaktuppgifter

Ordförande  
Birgitta Avholm  076-880 83 92, avholm@gmail.com

Vice ordförande
Harley Thomas  070-778 22 83, harlthom@gmail.com

Kassör och klubbadministratör
Beatrice Johansson  018-88 80 208, beaxsn@gmail.com

Sekreterare 
Karin Kvist  070-830 15 86, karinkvist208@gmail.com
Gunhild Kullenberg  018-24 18 88, gunhild.kullenberg@gmail.com

Ledamöter
Nina Jonsson  076-128 41 88, nina42jon@gmail.com
Lillemor Wassberg  070-529 24 42, lillemor.wassberg@telia.com

 

Kursledare
Harley Thomas
Karin Kvist

 

Våra stadgar: SNU-stadgar

Gemensam e-postadress: seniornetuppsala@gmail.com