Styrelsen

Ordförande  
Birgitta Avholm              076-880 83 92     avholm@gmail.com

Vice ordförande
Harley Thomas              070-778 22 83     harlthom@gmail.com

Kassör
Beatrice Johansson       018-88 80 208     beaxsn@gmail.com

Sekreterare 
Karin Kvist                      070-830 15 86     karinkvist208@gmail.com
Gunhild Kullenberg        018-24 18 88       gunhild.kullenberg@gmail.com

Klubbadministratörer
Lillemor Wassberg          070-529 24 42    lillemor.wassberg@telia.com
Beatrice Johansson         018-88 80 208   beaxsn@gmail.com

Ledamot
Nina Jonsson                   0761 28 41 88     nina42jon@gmail.com

Kursledare 

  • Harley Thomas
  • Birgitta Avholm
  • Karin Kvist
  • Beatrice Johansson

SNU-stadgar

Gemensam epostadress
seniornetuppsala@gmail.com