Om klubben

SeniorNet Uppsala är en ideell förening för seniorer, ansluten till SeniorNet Sweden, som verkar för att alla skall bli delaktiga i dagens datorsamhälle och internet.

Vi anordnar kurser, datorhjälp och månadsmöten runt datorn för både nytta och nöje. Seniorer lär seniorer. De som kan mer, lär dem som kan mindre.

All vår verksamhet bedrivs på Träffpunkten, Storgatan 11, som fr o m januari 2020 drivs av Uppsala kommun och där vi trivs. Där kan du också hitta andra intressanta programpunkter. Observera att Träffpunkten är stängd tills vidare på grund av Corona-läget.

Du kan läsa vår stadgar genom att klicka på SNU-stadgar.

Vi tillhör UPS, Uppsalapensionärernas samarbetsråd. På deras sida aktuella frågor kan du läsa om vad som är på gång för pensionärer, lokalt och på riksplanet.

Har du tips eller synpunkter på vår verksamhet, är du välkommen att höra av dig till oss på e-post seniornetuppsala@gmail.com.