Om oss

SeniorNet Uppsala är en ideell förening för 55+ ansluten till SeniorNet Sweden som verkar för att alla skall bli delaktiga i dagens datorsamhälle och internet.
Vi anordnar kurser, datorhjälp och månadsmöten runt datorn för både nytta och nöje. Äldre lär äldre. De som kan mer, lär de som kan mindre.

Vi tillhör UPS, Uppsalapensionärernas samarbetsråd. Där  hittar du alltid aktuella frågor för pensionärer, lokalt och på riksplanet.

All vår verksamhet bedrivs nu på Träffpunkten, Storgatan 11, som drivs av UPS och där vi trivs. Där kan du också hitta andra intressanta programpunkter.

Har du tips eller synpunkter på vår verksamhet, hör av dig till seniornetuppsala@gmail.com.

Uppdaterat i april 2019