Seniorer lär seniorer använda ITSeniorNet Sweden består av ideella föreningar spridda över hela Sverige med mottot:
”Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet”.
Målet är att alla ska bli delaktiga i dagens alltmer datoriserade samhälle.
SeniorNet Uppsala är den lokala klubben för Uppsala.

”De som kan mer lär dem som kan mindre!”

Vår verksamhet bedrivs normalt på kommunens Träffpunkt Storgatan 11. Men på grund av Corona-läget erbjuder vi för närvarande alla våra aktiviteter via digitala videomöten.Återstående aktiviteter under våren

Våra tematräffar fortsätter tills i början av maj, se sidan Aktiviteter för aktuellt utbud.

Våren sista månadsmöte är torsdagen den 29 april kl 13:30. Då kommer vi att informera om hur man kan skapa sin egen tryckta fotobok samt hur Uppsala kommuns parkeringsappar fungerar. Du anmäler dig som vanligt via vår Aktivitets-bokning. Tänk på att månadsmötena är öppna även för dem som inte är medlemmar, så tipsa gärna vänner och bekanta.

Med ett eget konto till vår Aktivitets-bokning blir det enklare när du ska anmäla dig till en aktivitet. Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer att bli för-ifyllda. Du kan då även själv kolla vilka aktiviteter som du redan har anmält dig till. Läs om hur det fungerar i denna Guide för användarkonto. Vill du ha ett användarkonto kan du lägga upp ett ärende till vår Datorhjälps-bokning.

(Uppdaterat 2021-04-10)


Årsstämman 2021-03-25

Årets årsstämma genomfördes torsdagen den 25 mars  via Zoom. Styrelsen blev oförändrad, efter omval i förekommande fall. Den föreslagna ändringen i stadgarna, dvs slopandet av kravet på annonsering i UNT om årsstämman godkändes. Aktuella stadgar finns nedladdade på sidan Om oss.

(Uppdaterat 2021-04-10)