Seniorer lär seniorer använda IT

SeniorNet Sweden består av ideella föreningar spridda över hela Sverige.
SeniorNet Uppsala är den lokala föreningen i Uppsala.

Vårt motto är: ”Seniorer lär seniorer använda digital teknik”.
Målet är att alla ska bli delaktiga i dagens alltmer datoriserade samhälle.
Allt genomförs med hjälp av föreningens ideellt arbetande IT-Volontärer!


  Humlegodis nu och frukt sen …


                           AKTUELLT

VI ÖNSKAR ER ALLA EN FIN OCH HÄRLIG SOMMAR!

Och sedan:
VÄLKOMNA TILL ÖPPET HUS 2 SEPT 9.30-12!
Mer om Öppet-hus-programmet i slutet av augusti.
Men du får bland annat veta mer om höstens kurser, månadsmöten och tematräffar. IT-caféet drar igång 9 sept, vanlig tid och plats.

TILL DESS: Om du vill, en regnig sommardag, så titta under fliken ”TIPS PÅ WEBBSIDOR”, där kan finnas något läsvärt!


Länsstyrelsen Uppsala län har ett uppdrag om att via en enkät undersöka tillgången till de grundläggande betaltjänsterna i länet. Enkäten vänder sig till privatpersoner och innehåller frågor om kontantanvändning, möjlighet till uttag, räkningsbetalningar och hur förberedda individer är för att betala vid en eventuell kris. Svaren är anonyma och används som underlag i länsstyrelsens bevakningsarbete.

Enkäten är öppen till och med den 30 augusti 2024 och den finns här:
https://link.webropol.com/s/kontanter-och-betalningar



Månadsmöte 25 april
Biståndshandläggare från Uppsala kommun informerade om SeniorGuiden, väsentligt för oss seniorer att känna till. Beatrice Johansson, SeniorNet Uppsala, presenterade det viktigaste om BankID och Freja+ (de vanligaste e-legitimationerna). Mer info under Aktiviteter.


Månadsmötet 28 mars var välbesökt!

POLISEN INFORMERADE OM BEDRÄGERIER OCH BROTTSFÖREBYGGANDE VERKSAMHET.
Våra två besökande poliser berättade om sådant vi absolut bör veta!
Information från mötet kommer snart att läggas in på hemsidan under Aktiviteter och under Månadsmöten – Arkiv


Viktig information om säkerhet och åtgärder. Mer finns att läsa på Stöldskyddsföreningen


Om medlemsavgiften:
Du ska ha betalat medlemsavgift för att delta på årsstämman och för att gå kurser och kunna utnyttja övriga medlemsförmåner. Om du inte hittar din faktura, så titta i skräpposten, den kan ligga där.


Vi ber om förslag till ämnen att behandla i kurser, tematräffar, månadsmöten etc. till
e-postadress: seniornetuppsala@gmail.com


Under fliken Aktiviteter kan du läsa mer om och anmäla dig till kurser och tematräffar under terminerna.
IT-caféet är öppet nästan varje måndag under terminerna. Tid 10.00-12.00, lokal på nedre planet. Här kan man stödja varann från sin egen nivå, man behöver inte vara superexpert för att kunna bidra.
Tematräffarna (videomöten via Zoom) är öppna för alla, varannan onsdag, se Aktiviteter.
Månadsmötena är öppna för alla, sista torsdagen i månaden utom i februari, då årsmötet hålls.
Kurserna ges som grundkurser och påbyggnadskurser i olika ämnen och är endast för medlemmar.


Vår föreningsadministratör, Sven Nordmark, kan du vända dig till med frågor om ditt medlemskap eller hur du blir medlem. Du når honom via föreningsmailen och via telefon, se Om oss.

Uppdaterad senast 2024-05-24