Start

SeniorNet Uppsala

SeniorNet Uppsala är en ideell förening för 55+ ansluten till SeniorNet Sweden. Vi verkar för att alla ska bli delaktiga i dagens datorsamhälle och internet.

Vi anordnar kurserdatorhjälpen (personlig hjälp med din dator) och månadsmöten runt datorn för både nytta och nöje.

Äldre lär äldre. De som kan mer, lär de som kan mindre.

I regeringens digitaliseringsstrategi 18 maj 2017 sägs:
”Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.”

 

Sista månadsmötet för vårterminen var torsdagen den 25 april

Då handlade det om:

Molnlagring – Säkert och enkelt!
och
Några nyheter i 1809-versionen av Windows 10

Vid månadsmötena kan du alltid köpa kaffe/te med fikabröd till pausen.

Och observera att våra månadsmöten är öppna även för icke medlemmar!

 

Sista tillfället för Datorhjälpen denna termin var 16 april