Start

SeniorNet Uppsala

SeniorNet Uppsala är en ideell förening för 55+ ansluten till SeniorNet Sweden. Vi verkar för att alla ska bli delaktiga i dagens datorsamhälle och internet.

Vi anordnar kurserdatorhjälpen (personlig hjälp med din dator) och månadsmöten runt datorn för både nytta och nöje.

Äldre lär äldre. De som kan mer, lär de som kan mindre.

I regeringens digitaliseringsstrategi 18 maj 2017 sägs:
”Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.”

 

Från och med tisdagen 22 januari är vi nu igång med Datorhjälpen igen!

Besök oss om du vill få hjälp med din datoranvändning eller för att prata om och få hjälp med att bli medlem i föreningen.

Som vanligt på Storgatan 11. Och vi håller på mellan kl 12:30 och 14:30.

Välkomna!

 

Nu går det inte längre att svara på vår enkät

Vi kommer nu sammanställa och analysera resultatet för att sen presentera det på vår årsstämma torsdagen 31 februari.