Start

SeniorNet Uppsala

Obs: Ingen Datorhjälpen 19 mars.

SeniorNet Uppsala är en ideell förening för 55+ ansluten till SeniorNet Sweden. Vi verkar för att alla ska bli delaktiga i dagens datorsamhälle och internet.

Vi anordnar kurserdatorhjälpen (personlig hjälp med din dator) och månadsmöten runt datorn för både nytta och nöje.

Äldre lär äldre. De som kan mer, lär de som kan mindre.

I regeringens digitaliseringsstrategi 18 maj 2017 sägs:
”Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.”

 

Det finns nu 1 ledig plats på kursen Windows 10 som börjar på fredag 15 mars. Läs mer om kursen och hur du anmäler dig på sidan om vårens kurser.

 

Ny kurs om Android Surfplatta och mobil (ej Doro-telefoner) tisdag 9 april och fredag 12 april

Kursen blir en heldagskurs kl 10:00 – 17:30 och kostar 150 kr

Båda kurserna är nu fullbokade!

 

 

Eftersom Android-kursen pågår hela dagen 9 april, kommer följande inplanerade aktiviteter flyttas till veckan därpå:

  • Sista kurstillfället för Grundkurs 2 flyttas till 16 april kl 10 – 12
  • Sista Datorhjälpen flyttas till 16 april kl 12:30 – 14:30